3.8 C
Reykjavik
Laugardagur - 28. janúar 2023
Auglýsing

OPIÐ – Bréf til Ríkisskattstjóra

Auglýsingspot_img

Nýjar fréttir

Auglýsingspot_img

 

Með þessu bréfi vil ég leggja inn fyrirspurn til yðar Hr. Ríkisskattstjóri Snorri Ólsen, sem er svohljóðandi:

Guðlaugur Hermannsson skrifar opið bréf til Ríkisskattstjóra

Þegar ég hef talið fram til skatts allar tekjur sem mér ber að gera ásamt því að telja upp öll hlunnindi sem mér hefur áskotnast á árinu sem er að líða. Það er tekið fram í skattalögum að öll hlunnindi skulu talin fram og greiða ber af þeim skatt eins og t.d. bifreiðahlunnindum og öðrum hlunnindum sem framteljanda áskotnast.

Þess vegna spyr ég þig Hr. Ríkisskattstjóri hvers vegna eru þá ekki öll hlunnindi sem augljóst hafa verðmæti sem bætir hag viðtakanda svo um munar? Það er augljóst að embætti yðar hefur ekki sinnt sínum skildum er varðar skattlagningu á hlunnindum og er það afar gróft brot á jafnræðisreglunni og stjórnsýslulögum.

Á hverju ári, nánar tiltekið í ágúst, er úthlutað aflaheimildum til útgerðafélaga sem eru þeim að kostnaðarlausu. Þessi hlunnindi hafa aldrei verið skattlögð frá því að kvótakerfið var sett á upp úr 1984. Þetta eru verðmæti upp á þúsundir milljarða á núverandi gengi vísitölu og enginn skattur greiddur af því.
Þessi hlunnindi eiga að vera skattlögð í sömu skattprósentu og lögaðilar greiða af öðrum tekjum. Ég geri ráð fyrir því að ríkið hafi orðið af skatttekjum sem nemur hundruðum milljörðum á núvirði.

Þessu til rökstuðnings þá hafa þessar úthlutanir gengið kaupum og sölum og hafa þær tekjur verið skattlagðar eins og aðrar tekjur. Hver er þá munur á skattgreiðslu hlunninda og svo skattgreiðsla af söluhagnaði hlunnindanna?

Ég væri afar þakklátur ef Þú Hr. Ríkisskattstjóri upplýstir um ástæðuna fyrir því að ekki hafi verið innheimtur skattur af þessum hlunnindum allan þennan tíma. í þessum lögum er ákvæði um að ríkisskattstjóra beri að meta verðmæti hlunninda og bera það síðan undir fjármálaráðherra til að ákvarða verðmætið eða staðfesta verðmæti ríkisskattsjórans á hlunnindunum sem síðan skattleggur þau í framhaldi.

Ég væri afar þakklátur ef Þú Hr. Ríkisskattstjóri upplýstir um ástæðuna fyrir því að ekki hafi verið innheimtur skattur af þessum hlunnindum allan þennan tíma. Samkvæmt lögum nr. 90/2003 í II. kafla: Skattskyldar tekjur.

7. gr. Skattskyldar tekjur teljast með þeim undantekningum og takmörkunum, er síðar greinir, hvers konar gæði, arður, laun og hagnaður sem skattaðila hlotnast og metin verða til peningaverðs og skiptir ekki máli hvaðan þær stafa eða í hvaða formi þær eru, svo sem:
9. Sérhverjar aðrar tekjur eða ígildi tekna sem eigi eru sérstaklega undanskildar í lögum þessum eða sérlögum.

Það eru engar undanþágur frá skattlagningu á hlunnindum fyrir útgerðafélög né annara félaga. Ég ítreka það hér og nú að þetta eru tekjur af hlunnindum sem eiga að vera skattlagðar.

Það væri áhugavert að kanna þetta með aðstoð dómsstóla.

Reykjanesbær 31.03.2021

Með virðingu og vinsemd
Guðlaugur Hermannsson