Sterkt tengsl eru á milli þess að sofa að jafnaði sex tíma eða minna á nóttu og að finna fyrir
óhamingju, kvíða, streitu og lélegri heilsu. Þetta er meðal þess sem fram kemur í nýrri rannsókn
Gallup, Nox medical og samstarfsaðila, en niðurstöður hennar verða kynntar á Heilbrigðisráðstefnu
Gallup í Hörpu þann 6. nóvember næstkomandi.

Í rannsókninni voru lagðar áherslur á fjóra
grunnþætti heilsu – andlega heilsu, líkamlega heilsu, svefn og næringu og hvernig Íslendingar meta
heilsu sína á þessum sviðum.

Í rannsókninni kemur einnig fram að ungir foreldrar upp að 34 ára aldri sofa umtalsvert verr en
jafnaldrar þeirra sem ekki eiga börn, en sá munur hverfur svo um fertugt.
„Þetta eru áhugaverðar niðurstöður sem verða kynntar nánar á ráðstefnunni. Sem betur fer eru
sífellt fleiri að verða meðvitaðir um mikilvægi svefns en mér hefur oft fundist svefninn vera vanmetin
grunnstoð heilsu og til dæmis hafa fengið minni vægi í umræðunni samanborið við hreyfingu og
næringu síðastliðin ár.

Þrátt fyrir aukna meðvitund er ljóst að stór hluti landsmanna er vansvefta og
skýr tengsl eru milli of lítils svefns og lakari heilsu og lífsgæða. Því er mikilvægt að huga að þáttum
sem geta stuðlað að aukinni fræðslu um svefn og inngripum er miða að því að aðstoða fólk er glímir
við svefnvanda.“, segir Erla Björnsdóttir hjá Betri svefni, sem er einn af fyrirlesurum ráðstefnunnar.

„Góð heilsa skiptir öllu máli og niðurstöðurnar úr könnuninni eru ákaflega áhugaverðar, sérstaklega í
ljósi þess að átta af hverjum tíu vilja breyta lifnaðarháttum sínum til betri vegar. Það er misjafnt eftir
því hvar fólk er statt á lífsleiðinni hvernig það er hægt að mæta þessum góða vilja til að ná árangri“
segir Ólafur Elínarson, sviðsstjóri markaðsrannsókna Gallup.

Heilbrigðisráðstefna Gallup fer fram í Silfurbergi í Hörpu þann 6. nóvember, aðgangur er ókeypis og
fer skráning fram hér: https://www.gallup.is/vidburdir/heilbrigdisradstefna/