0.8 C
Reykjavik
Laugardagur - 4. febrúar 2023
Auglýsing

Afkoma bankans á öðrum ársfjórðungi 2018 er í takt við væntingar

Auglýsing

Auglýsing

Nýjar fréttir

Auglýsing

 

„Afkoma bankans á öðrum ársfjórðungi 2018 er í takt við væntingar eftir fremur erfiðan fyrsta ársfjórðung. Góður vöxtur var í hefðbundinni starfsemi bankans og jukust lán til viðskiptavina um 5% á fyrstu sex mánuðum ársins.
Vaxtamunur á vaxtaberandi eignir hækkaði í 2,8% á öðrum fjórðungi úr 2,6% á þeim fyrsta og þóknanatekjur jukust um rúmlega fjórðung og tekjur af tryggingastarfsemi meira en fjórfölduðust borið saman við fyrsta ársfjórðung.
Efnahagur bankans er sem fyrr sterkur sem gerir bankann vel í stakk búinn til að þjónusta sína viðskiptavini, jafnt fyrirtæki sem einstaklinga. Það urðu tímamót þegar Arion banki var skráður á markað þann 15. júní að loknu vel heppnuðu útboði þar sem seldur var 28,7% hlutur í bankanum. Margföld umframeftirspurn var í útboðinu og var góður áhugi hjá alþjóðlegum fjárfestum, en um 70% kaupenda í útboðinu voru alþjóðlegir aðilar. Þann 15. júní var Arion banki samtímis tekinn til viðskipta hjá Nasdaq Iceland og Nasdaq Stockholm og var skráning bankans næst stærsta skráningin í Svíþjóð það sem af er ári og sú næst stærsta hér á landi frá upphafi.
Í þessu ferli öllu var ánægjulegt að verða var við áhuga innlendra og erlendra fjárfesta á bankanum og þeirri framtíðarsýn sem við höfum, sem og áhuga þeirra á íslensku efnahagsumhverfi. Vonir okkar standa til þess að góð þátttaka alþjóðlegra fjárfesta muni hafa jákvæð áhrif á fjárfestaumhverfið hér á landi til lengri tíma. Það er ljóst að eitt af því sem vakti áhuga fjárfesta á bankanum var sterk eiginfjárstaða og möguleikar bankans til að lækka hana í nokkrum skrefum á næstu árum með arðgreiðslum eða endurkaupum á eigin bréfum.
Stjórn bankans hefur nú samþykkt að leggja fyrir hluthafafund bankans, sem fram fer í september, að greiða 10 milljarða króna í arð til hluthafa fyrir lok þriðja ársfjórðungs, sem samsvarar 5 krónum á hvern hlut. Einnig höfðu fjárfestar áhuga á stöðu og þróun dótturfélags bankans, Valitor, sem starfar á sviði greiðslumiðlunar hér á landi, í Skandinavíu og í Bretlandi. Hefur bankinn nú fengið alþjóðlega ráðgjafa til liðs við sig til að meta hvernig best sé að haga framtíðareignarhaldi félagsins. Bankinn kláraði fjögur starfræn verkefni á öðrum fjórðungi.
Við teljum að árangur í bankastarfsemi framtíðarinnar muni að verulegu leyti ráðast af því hversu vel bankar ná að innleiða stafrænar lausnir í starfsemi sína. Það var okkur því mikið ánægjuefni að fá verðlaun frá Retail Banker International fyrir stafrænt greiðslumat og íbúðalánaferli. Jafnframt er unnið að því að koma Stakksbergi, eignarhaldsfélagi kísilverksmiðjunnar í Helguvík, í söluferli á síðari hluta ársins.
Bankinn mun halda áfram að skoða hagræðingu eiginfjár og kanna möguleika á útgáfu á víkjandi skuldabréfum á síðari hluta ársins ef markaðsaðstæður leyfa.“ Sagði Höskuldur H. Ólafsson bankastjóri Arionbanka