8.8 C
Reykjavik
Sunnudagur - 5. febrúar 2023
Auglýsing

Aukin heilbrigðisþjónusta við fanga

Auglýsing

Auglýsing

Nýjar fréttir

Auglýsing

Fjárframlög til heilbrigðisþjónustu við fanga eru aukin og aðgengi að þjónustunni bætt með meiri viðveru heilbrigðisstarfsfólks samkvæmt nýgerðum samningi Sjúkratrygginga Íslands og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins um heilbrigðisþjónustu í fangelsinu á Hólmsheiði. Samningsgerð er hafin um stórbætta geðheilbrigðisþjónustu í fangelsum landsins.
Á Hólmsheiði sitja fangar sem áður sátu í kvennafangelsinu í Kópavogi, fangelsinu við Skólavörðustíg og gæsluvarðhaldsfangar sem áður voru vistaðir í fangelsinu á Litla Hrauni. Rýmafjöldi á Hólmsheiði er sveigjanlegur en þar geta verið allt að 60 fangar eftir atvikum.
Samkvæmt samningnum skulu læknar og hjúkrunarfræðingar veita heilbrigðisþjónustu á Hólmsheiði alla virka daga, meðal annars með reglulegri móttöku til að sinna almennri heilsugæsluþjónustu. Læknir skal vera með fasta viðveru í fangelsinu tvisvar í viku að jafnaði og hjúkrunarfræðingur þrjá til fjóra daga í viku. Fangar skulu njóta sambærilegrar heilsugæsluþjónustu og almennt gerist, eftir því sem aðstæður í fangelsi leyfa. Á dagvinnutíma skal veitt símaþjónusta sambærileg við almenna símaþjónustu heilsugæslustöðva en þess utan fá fangar þá almennu heilbrigðisþjónustu sem í boði er á viðkomandi þjónustusvæði. Fangar skulu njóta þjónustu Læknavaktar eða bráðamóttöku Landspítalans eftir því sem á þarf að halda og greiðir þá heilsugæslan hlut viðkomandi sjúklings samkvæmt samningnum.
Miðað er við að samningurinn um heilbrigðisþjónustu á Hólmsheiði verði fyrirmynd annarra samninga um þjónustu við fanga í öðrum fangelsum landsins. Framlög vegna þjónustunnar á Hólmsheiði aukast með samningnum úr 22 milljónum króna í 33 milljónir.

Samningsgerð um geðheilbrigðisþjónustu við fanga

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra
Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra.

Heilbrigðisráðuneytið hefur falið Sjúkratryggingum Íslands gerð samnings um geðheilbrigðisþjónustu í fangelsinu á Hólmsheiði samkvæmt skilgreindum markmiðum. Miðað er við að samið verði við Landspítalann um að sérfræðingar geðdeildar sinni þjónustunni og að byggt verði á teymisvinnu með aðkomu lækna, hjúkrunarfræðinga og sálfræðinga. Gerðir verða sambærilegir samningar um geðheilbrigðisþjónustu við fanga í öðrum fangelsum og er áætlað að ljúka þeim innan árs. Er gert ráð fyrir að þjónusta verði veitt af sjúkrahúsi í heilbrigðisumdæmi viðkomandi fangelsis með mögulegri aðkomu geðdeilda Landspítalans eða Sjúkrahússins á Akureyri eftir atvikum.
Verulega hefur skort á að fangar hér á landi njóti viðeigandi geðheilbrigðisþjónustu og hafa Umboðsmaður Alþingis og pyntingavarnanefnd Evrópuráðsins vakið athygli á þeim misbresti. Með fyrirhuguðum samningum ætti að takast að mæta að fullu athugasemdum sem þessir aðilar hafa gert við þjónustuna.
Auknir fjármunir til efla geðheilbrigðisþjónustu við fanga eru tryggðir í fjárlögum og er áætlað að verja til þessa 55 milljónum króna á þessu ári.

Heilbrigðisþjónusta fyrir alla

Umbætur í heilbrigðiskerfinu sem unnið er að eiga að skila sér til allra sem þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda, föngum þar með töldum. Ég er þess fullviss að þær breytingar sem í farvatninu eru verði mikið framfaraskref í heilbrigðisþjónustu við fanga“ segir Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra.