-4.2 C
Reykjavik
Miðvikudagur - 1. febrúar 2023
Auglýsing

Yfirlýsing um fyrirkomulag heilbrigðisþjónustu við börn með fíknivanda

Auglýsing

Auglýsing

Nýjar fréttir

Auglýsing

 
Eftirfarandi er sameiginleg yfirlýsing heilbrigðisráðuneytisins, Landspítala, SÁÁ og Sjúkratrygginga Íslands um bætta heilbrigðisþjónustu við börn að 18 ára aldri með neyslu- og fíknivanda. Er þá átt við bráðameðferð, afeitrun og aðra þá sjúkrahúsmeðferð sem nauðsynleg er og tengist vanda hlutaðeigandi barna.
Breytingarnar sem unnið er að byggjast á ákvörðun heilbrigðisráðherra frá því í nóvember á liðnu ári um að fela Landspítala að sinna framangreindri þjónustu.
Í framhaldi af fjölmiðlaumfjöllun síðustu daga funduðu aðilar málsins í heilbrigðisráðuneytinu í gær til að skýra stöðu verkefnisins. Yfirlýsingin er birt til þess að öllum megi vera ljóst um hvaða breytingar er að ræða, hverjir hafa þar hlutverki að gegna og í hverju hlutverk þeirra felst.
Sameiginleg yfirlýsing aðila
Eins og fram hefur komið er aukin og bætt meðferð fyrir börn og ungmenni með neyslu- og fíknivanda eitt af sérstökum áherslumálum heilbrigðisráðherra. Verkefnið er margþætt, ljóst er að það þarf að vinna í áföngum og krefst víðtækrar samvinnu margra aðila.
Nú þegar hefur verið ákveðið að styrkja verkferla við móttöku þessa sjúklingahóps á bráðamóttöku Landspítala. Áhersla verður lögð á flýtimeðferð þannig að þau börn sem í hlut eiga komist sem fyrst í viðeigandi framhaldsúrræði. Jafnframt er unnið að því að koma á fót sérstakri afeitrunardeild fyrir þennan hóp á Landspítala en slíkt úrræði hefur sárlega skort þar. Framhaldsmeðferð fyrir börn hefur hingað til verið veitt fyrst og fremst hjá SÁÁ og á Meðferðarstöðinni Stuðlum sem er úrræði á vegum barnaverndaryfirvalda. Ekki verður breyting hvað það varðar. Á Sjúkrahúsinu Vogi verður framhaldsmeðferð barna áfram sinnt í samvinnu við heilbrigðisyfirvöld á grundvelli samninga við Sjúkratryggingar Íslands og í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til meðferðar gagnvart þessum viðkvæma hópi.
Landspítalinn hefur frá því að ráðherra fól honum að opna umrædda afeitrunardeild undirbúið málið í samvinnu við heilbrigðisráðuneytið og félagsmálaráðuneytið, Barnaverndarstofu, Stuðla, SÁÁ og fleiri aðila sem málið varðar. Geðsvið Landspítala, BUGL og bráðamóttaka sjúkrahússins hafa unnið að verkefninu undir stjórn sérstaks verkefnisstjóra. Af hálfu spítalans hefur verið gerð áætlun um verkefnið sem lýtur að rekstri deildarinnar og nauðsynlegum breytingum á húsnæði.
Kostnaðarþáttur verkefnisins í heild er til skoðunar.
Heilbrigðisráðuneytið, Landspítali, SÁÁ og Sjúkratryggingar Íslands,
Reykjavík, 19. júlí 2019