8.8 C
Reykjavik
Sunnudagur - 5. febrúar 2023
Auglýsing

Frumvarp um breytingar á fjármagnstekjuskatti samþykkt í ríkisstjórn

Auglýsing

Auglýsing

Nýjar fréttir

Auglýsing

Ríkisstjórnin hefur samþykkt að leggja fram á Alþingi frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og lögum um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur (fjármagnstekjuskattur).

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar var kveðið á um hækkun fjármagnstekjuskatts í 22% en að samhliða yrði skattstofninn tekinn til endurskoðunar. Hækkun skattsins var lögfest og tók gildi árið 2018. Í febrúar 2020 skipaði fjármála- og efnahagsráðherra starfshóp sem falið var það verkefni að móta tillögur um endurskoðun skattstofns fjármagnstekjuskatts í samræmi við framangreindan sáttmála. Í starfi hópsins var megináhersla á skattstofn fjármagnstekna og áhrif verðbólgu þar sem hún eykur skattbyrði fjármagnstekna auk þess sem einstakar tegundir fjármagnstekna voru greindar. Starfshópurinn lauk störfum og skilaði 1. nóvember sl. skýrslu um skattstofn fjármagnstekjuskatts og áhrif verðbólgu.

Í starfshópi ráðherra sátu dr. Axel Hall, lektor við Háskólann í Reykjavík, sem formaður, Helga Jónsdóttir, skrifstofustjóri skrifstofu skattamála í fjármála- og efnahagsráðuneytinu, Vilmar Freyr Sævarsson, lögfræðingur á skrifstofu skattamála í fjármála- og efnahagsráðuneytinu, Elín Alma Arthúrsdóttir, sviðsstjóri álagningarsviðs Skattsins, Jón Ásgeir Tryggvason, sérfræðingur hjá Skattinum, og Steingrímur Sigfússon, endurskoðandi hjá KPMG.

Í frumvarpinu, sem senn verður lagt fram, er m.a. litið til tillagna starfshópsins. Þær breytingar sem eru fyrirhugaðar eru eftirfarandi:

Frítekjumark vaxtatekna

Í frumvarpinu er lagt til að frítekjumark vaxtatekna hjá einstaklingum, hvort sem þeir bera ótakmarkaða eða takmarkaða skattskyldu hér á landi, hækki úr 150.000 kr. í 300.000 kr. á ári.

Frítekjumark arðstekna og söluhagnaðar skráðra félaga

Í frumvarpinu er að finna nýja tillögu um að breikka stofn þeirra fjármagnstekna sem falla undir frítekjumark, vaxtatekna og láta hann ná til úthlutaðs arðs og söluhagnaðar hlutabréfa félaga sem skráð eru á skipulegum verðbréfamarkaði eða markaðstorgi fjármálagerninga. Stofn 300.000 kr. frítekjumarksins myndi þannig ná jafnt til vaxtatekna, arðs og söluhagnaðar hlutabréfa skráðra félaga en séu sameiginlegar tekjur umfram 300.000 kr. þá yrði það sem er umfram skattskylt samkvæmt almennum reglum.

Með breytingunni eru skattalegir hvatar milli fjárfestingakosta sem leiða af sér vaxtatekjur annars vegar og arðstekjur og söluhagnað hins vegar jafnaðir. Vonast er til þess að breytingin muni gera hlutabréfamarkaðinn að álitlegri fjárfestingakosti frá því sem verið hefur og þannig hvetja til aukinnar þátttöku almennings. Áformað er að breytingartillagan taki gildi við álagningu árið 2021.

Skattlagning söluhagnaðar frístundahúsnæðis

Í frumvarpinu er brugðist við misræmi varðandi skattlagningu söluhagnaðar auka íbúðar (innan rúmmetrareglu) annars vegar og frístundahúsnæðis hins vegar. Framangreint misræmi getur haft mikil áhrif til skerðingar fyrir þá einstaklinga sem fá bætur frá almannatryggingum.

Til þess að bregðast við þessu misræmi er lagt til að frístundahúsnæði teljist ekki til skattskyldra tekna ef uppfyllt eru skilyrði tekjuskattslaga um eignarhaldstíma og stærðarmörk, rétt eins og söluhagnaður af búseturétti og íbúðarhúsnæði úr dánarbúi manns, þó með þeirri breytingu að eignarhald frístundahúsnæðis hafi varað að lágmarki í 5 ár á söludegi. Með því er verið að koma á samræmi í skattlagningu sambærilegra eigna auk þess sem komið er í veg fyrir skerðingu bótaréttar almannatrygginga.

Frádráttur á móti innleystum gengishagnaði af sérgreindum sparnaðarreikningum

Þá er í frumvarpinu mælt fyrir um frádráttarheimild á móti innleystum gengishagnaði með ákveðnum takmörkunum. Breytingunni er ætlað að koma til móts við þá einstaklinga sem sjá fram á tiltekin útgjöld í erlendum gjaldeyri í náinni framtíð og fjárfesta í erlendum gjaldeyri í þeim tilgangi að verja sig gengisbreytingum íslensku krónunnar. Almenn skattskyldau í þeim aðstæðum þegar einstaklingur innleysir gengishagnað af sparnaði í erlendum gjaldeyri breytist ekki, heldur er breytingunni ætlað að koma til móts við þá einstaklinga sem sjá fram á tiltekin útgjöld í erlendum gjaldeyri í náinni framtíð og fjárfesta í erlendum gjaldeyri í þeim tilgangi að verja sig gengisbreytingum íslensku krónunnar.

,,Hjá mér og mínum verða engin jól"