-4.2 C
Reykjavik
Fimmtudagur - 9. febrúar 2023
Auglýsing

Yfir hundrað milljónum króna úthlutað í styrki

Auglýsing

Auglýsing

Nýjar fréttir

Auglýsing

 

Árlega veitir umhverfis- og auðlindaráðuneytið styrki til umhverfisverkefna og reksturs félagasamtaka sem starfa að umhverfismálum á grundvelli umsókna. Í ár hlutu 42 verkefni verkefnastyrk og nemur heildarupphæð styrkjanna tæplega 52,5 milljónum króna. Þar af eru þrír styrkir veittir til 2ja ára. Að auki koma til greiðslu á árinu 12,5 milljónir króna vegna verkefna sem veitt voru til 2-3 ára á árinu 2020.

Þá hefur ráðuneytið úthlutað 49 milljónum króna í rekstrarstyrki til 25 frjálsra félagasamtaka.

Fjölbreytt verkefni styrkt

Alls bárust ráðuneytinu 57 umsóknir um verkefnastyrki og var heildarupphæð umsókna 136,7 milljónir króna, þar af tæplega 115 milljónir fyrir árið 2021. Verkefnin sem hljóta styrki að þessu sinni ná yfir fjölbreytt svið loftslagsverkefna, hringrásarhagkerfis, náttúruverndar, landupplýsinga, veiðistjórnunar, skógræktar og plastmengunar svo dæmi séu tekin.

Meðal þeirra verkefna sem nú hljóta styrki eru nýting seyru frá fjallaskálum til uppgræðslu og nýting glatvarma til matvælaframleiðslu. Eins voru veittir styrkir vegna vitundarvakningar um hringrásarhagkerfið,  fatasóun og baráttuna gegn plastmengun, sem og verkefni sem snúa að fuglalífi, votlendi, landgræðslu og landbótum. Þá má einnig nefna náttúrukort, kvikmyndasýningu, stafræna kortlagningu skógræktar, sem og ráðstefnur, málþing og fundi um ólík umhverfismál, sem og umhverfisfræðslu í ýmsu formi.

Markhóparnir sem verkefnin ná til eru allt frá eldri borgurum til ungmenna og allt þar á milli.

„Frjáls félagasamtök og einstaklingar inna af hendi afskaplega mikilvægt starf í umhverfismálum og náttúruvernd“ segir Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra. „Það er gríðarlega mikilvægt að geta stutt við verkefni innan þessara geira, sem ella myndu ef til vill ekki ná fram að ganga. Við höfum aukið umtalsvert við styrkfjárhæðina undanfarin ár. Bæði í ár og í fyrra lögðum við sérstaka áherslu á að styrkja verkefni sem tengjast loftslagsmálum og hringrásarhagkerfi, en hvort tveggja hefur verið áherslumál hjá mér í minni ráðherratíð.“

Eftirtalin verkefni hlutu styrk að þessu sinni:

Nafn umsækjanda Heiti verkefnis Upphæð krónur:
Andri Már Þórhallsson Plöntum: Aukin þátttaka almennings í fjármögnun skógræktar. 3.000.000
Austurbrú ses Vitundarvakning um hringrásarhagkerfið á Austurlandi 1.900.000
Blái herinn Plasthreinasta landhelgi í heimi( Úr viðjum plastsins) 2.000.000
Eldvötn Afmælismálþing í tilefni áratugar starfsafmælis Eldvatna 500.000
Ferðafélag Íslands Nýting seyru frá fjallaskálum til uppgræðslu 3.300.000
Ferðaklúbburinn 4×4 Landbætur og aukið öryggi ferðamanna á hálendi Íslands 720.000
Fjöregg Barátta gegn ágengum tegundum í lífríki Mývatnssveitar 800.000
Fuglaverndarfélag Íslands Evrópufundur BirdLife International 240.000
Fuglaverndarfélag Íslands Skipulögð skráning flækingsfugla á Íslandi 750.000
Fuglaverndarfélag Íslands Endurheimt votlendis í Fuglafriðlandinu í Flóa 650.000
Fuglaverndarfélag Íslands Málstofa um vindorkuver 400.000
Fuglaverndarfélag Íslands Hlúð að lífríkinu í Hafnarhólma 436.000
Johannes Theodorus Welling Aðlögun náttúruferðamennsku á Íslandi að áhrifum loftslagsbreytinga 1.000.000
Jöklarannsóknafélag Íslands Bætt aðgengi að Jökli, tímariti Jöklarannsóknafélags Íslands 1.550.000
Kvenfélagasamband Íslands Vitundarvakning um fatasóun 1.700.000
Landvernd Hálendið er land þitt. 2.000.000
Landvernd Nýja náttúrukortið 900.000
Landvernd Græni kraginn 1.500.000
Landssamband eldri borgara Umbúðalausir eldri borgarar 1.800.000
LÍSA Upplýsingagátt -Aðgengi að innlendu og erlendu fræðsluefni og sögulegu efni 250.000
LÍSA Erlent samstarf 240.000
Náttúruverndarsamtök Austurlands Hálendi Austurlands 500.000
Náttúruverndarsamtök Íslands Samningafundur Sþ. um verndun og nýtingu líffræðilegs fjölbreytileika sjávar 890.000
Náttúruverndarsamtök Íslands Orkuskipti, skipulag og almenningssamgöngur 750.000
Náttúruverndarsamtök Íslands Ferð vegna 26. þings aðildarríkja Loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna 770.000
Náttúruverndarsamtök Suð-vesturlands Vatnsból og vatnverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins 200.000
Óli-Film ehf. Enginn veit hvað átt hefur fyrr en misst hefur – mynd 2.200.000
Pétur Þór Jónasson Ráðstefnan Maturinn, jörðin og við 200.000
Plastlaus september Plastlaus september 4.000.000
Samtök Sveitarfélaga á Norðurlandi vestra Nýting glatvarma í hringrásarhagkerfinu í staðbundinni matvælaframleiðslu. 6.000.000
Samtök um náttúruvernd Norðurlands Kvikmyndasýning á Akureyri – „Tomorrow“ 300.000
Skotvís Útfösun á plasti úr forhlöðum og skotum 350.000
Skotvís Ársfundur FACE 2020 325.000
Skógræktarfélag Íslands Fundur European Forest Network á Íslandi 1.100.000
Skógræktarfélag Íslands Opin skógur – umhirða eldri reita 500.000
Skógræktarfélag Íslands Innleiðing stafrænnar kortlagningar skógræktar 2.000.000
Skógræktarfélag Rangæinga Útivistarskógur 500.000
Surtseyjarfélagið Friðlandið í Surtsey: Búnaður og fræðsla 1.400.000
Ungir umhverfissinnar Framtíðarsýn ungs fólks á hálendið 650.000
Ungmennafélagið Þristur Náttúruskólinn 1.000.000
Veraldarvinir Brú – miðstöð sjálfbærni fræðslu og umhverfisverndar 1.700.000
Þorvarður Árnason Óbyggð víðerni á Íslandi: Alþýðlegt fræðirit 1.500.000
52.471.000

Tæpar 50 milljónir til reksturs félagasamtala

Þá hefur ráðherra úthlutað styrkjum til reksturs 25 félagasamtaka sem starfa á málasviði ráðuneytisins. Í ár námu styrkirnir 49 milljónum króna og er það aukning sem nemur um 10 m.kr. frá fyrra ári

Eftirtalin félagasamtök hlutu rekstrarstyrk á árinu 2021:

Samtök/félag Styrkfjárhæð 2021
Blái herinn 600.000
Eldvötn 760.000
Fjöregg 360.000
Fuglaathugunarstöð Suðausturlands 400.000
Fuglavernd 4.320.000
Garðyrkjufélag Íslands 1.260.000
Gróður fyrir fólk 800.000
Grænni byggð 600.000
Hið íslenska náttúrufræðifélag 1.300.000
Hraunavinir 130.000
Landvernd 14.280.000
LÍSA Samtök 400.000
Náttúruverndarsamtök Austurlands 890.000
Náttúruverndarsamtök Íslands 6.660.000
Náttúruverndarsamtök Suðurlands 960.000
Náttúruverndarsamtök Suðvesturlands 500.000
Samtök Útivistarfélaga 1.480.000
Sjálfboðaliðasamtök um náttúruvernd SJÁ 140.000
Skotveiðifélag Íslands 1.320.000
Skógræktarfélag Akranes 400.000
Skógræktarfélag Íslands 7.060.000
Skógræktarfélag Kópavogs 400.000
SUNN – Samtök um náttúruvernd á Norðurlandi 800.000
Ungir umhverfissinnar 2.580.000
Veraldarvinir 600.000
49.000.000