-0.2 C
Reykjavik
Laugardagur - 4. febrúar 2023
Auglýsing

Hagnaður Arionbanka um sex milljarðar á ársfjórðungi

Auglýsing

Auglýsing

Nýjar fréttir

Auglýsing

​Hagnaður Arion banka nam 5.818 milljónum króna á fyrsta ársfjórðungi og arðsemi eiginfjár var 12,7%

Afkoma Arion banka á fyrsta ársfjórðungi 2022

  • Hagnaður Arion banka á 1F 2022 var 5.818 milljónir króna, samanborið við 6.039 milljónir króna á 1F 2021
  • Arðsemi eiginfjár á fjórðungnum var 12,7% samanborið við 12,5% á 1F 2021
  • Hreinn vaxtamunur var 3,1%, samanborið við 2,7% á 1F 2021
  • Tekjur af kjarnastarfsemi jukust um 15,9% samanborið við 1F 2021
  • Kostnaðarhlutfallið á fjórðungnum var 42,7% samanborið við 46,2% á 1F 2021
  • Arðgreiðsla og endurkaup á hlutabréfum bankans námu 26,8 milljörðum króna
  • Eiginfjárhlutfall bankans var 22,9% og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 var 19,1% þann 31. mars 2022
  • Samningur um sölu á Valitor framlengdur til 1. júní 2022. Vegna þeirra tafa sem orðið hafa á lúkningu viðskiptanna hefur Rapyd greitt Arion banka 10 milljónir Bandaríkjadala í viðbótargreiðslu, sem færð verður til tekna við samningslok

Heildareignir námu 1.341 milljörðum króna í lok mars, samanborið við 1.314 milljarða króna í árslok 2021. Lán til viðskiptavina jukust um 4,3% frá áramótum. Hækkunin er aðallega í lánum til fyrirtækja sem hækkuðu um 8% frá árslokum 2021. Heildar eigið fé nam 173 milljörðum króna í lok mars. Eigið fé lækkaði vegna arðgreiðslu og endurkaupa á hlutabréfum bankans, samtals að fjárhæð 26,8 milljarðar króna, en afkoma tímabilsins kemur til hækkunar á eigin fé.

Eiginfjárhlutfall bankans (CAR hlutfall) var 22,9% í lok mars og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 var 19,1%. Hlutföllin taka tillit til óendurskoðaðs hagnaðar tímabilsins að teknu tilliti til væntrar arðgreiðslu, sem nemur 50% af hagnaði í samræmi við arðgreiðslustefnu bankans. Eiginfjárhlutfall samkvæmt reglum Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands var 22,5% í lok mars og hlutfall eiginfjárþáttar 1 18,8%. Eiginfjárhlutfall og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 eru vel umfram kröfur sem settar eru fram í lögum og af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands.

Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka

„Afkoma Arion banka á fyrsta ársfjórðungi er góð og í takti við okkar fjárhagslegu markmið. Góður vöxtur var í tekjum bankans af kjarnastarfsemi, ekki síst vaxtatekjum sem aukast um 9% frá síðasta ársfjórðungi. Við finnum vel að það er góður gangur í íslensku efnahagslífi og eru fjölmörg spennandi verkefni í pípunum. Útlánavöxtur var umtalsverður á fjórðungnum og þá sérstaklega þegar kemur að lánum til fyrirtækja. Við höldum ótrauð áfram á þeirri braut að styrkja okkur sem millilið á markaði.

Á síðustu tveimur árum hefur Arion banki veitt um 36 milljörðum króna í lán til fyrirtækja sem síðar hafa verið seld til stofnanafjárfesta eins og lífeyrissjóða. Slíkt gefur okkur aukið svigrúm til frekari lánveitinga til fyrirtækja og eykur fjölbreytileika í eignasafni lífeyrissjóða. Það hefur einnig verið ánægjulegt að sjá umsvif bankans á Norðurslóðum aukast verulega á milli ára, eða um 87%. Við ætlum að auka þessi umsvif enn frekar og leggjum sérstaka áherslu á atvinnugreinar þar sem við höfum á undanförnum árum byggt upp góða þekkingu á og reynslu af.

Við sjáum góðan vöxt í iðgjöldum hjá Verði en afkoma félagsins ber þess merki að veturinn var þungur hvað veðurfar varðar sem leiddi til aukningar í fjölda tjóna. Samstarf Arion banka og Varðar er alltaf að aukast. Markmið okkar er að sækja fram af krafti á tryggingamarkaði og efla þjónustu við viðskiptavini okkar. Arion appið er í dag ein öflugasta þjónustuleið landsins og fyrir viðskiptavini beggja félaga felst í því mikið hagræði að hafa á einum stað upplýsingar um reikninga, sparnað, lán, lífeyrismál og tryggingar og geta sinnt þessu öllu í appinu á einfaldan og þægilegan hátt.

Aðalfundur Arion banka, sem haldinn var í mars síðastliðnum, samþykkti arðgreiðslu að fjárhæð 22,5 milljarðar króna. Að auki keypti bankinn eigin bréf fyrir um 4,3 milljarða króna á fyrsta ársfjórðungi. Að teknu tilliti til þessa er hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 í lok ársfjórðungsins 19,1% en markmið okkar er en að það verði um 17%. Bankinn er nú sem fyrr afar vel fjármagnaður og með sterka lausa- og eiginfjárstöðu. Við erum í kjörstöðu til að styðja áfram vel við okkar viðskiptavini og íslenskt efnahagslíf.“