7.8 C
Reykjavik
Föstudagur - 31. mars 2023
Auglýsing

Misjöfn laun starfsstétta – Hver eru launin?

Auglýsingspot_img
Auglýsing

Nýjar fréttir

Auglýsing

Hver eru launin?

Launarannsókn VR sýnir miðgildi launa og meðallaun í tilteknum störfum, bæði innan ákveðinna atvinnugreina og án tillits til atvinnugreina. Miðað er við laun fyrir september 2022 og eru birtar tölur bæði fyrir mánaðarlaun og heildarlaun.
Launarannsókn VR er gerð á Mínum síðum á vefnum undir heitinu Mín laun. Þær tölur sem hér eru birtar byggja á launum rúmlega 13 þúsund VR félaga sem skráð hafa starfsheiti og vinnutíma á Mínum síðum. Launatölur byggja eingöngu á launum félagsfólks í 100% starfshlutfalli eða meira.
Útreikningur launa byggir á félagsgjöldum, þ.e. eingöngu þeim launum sem greidd eru félagsgjöld af. Laun eru ekki birt nema svör tíu VR félaga eða fleiri standa þar að baki. Launatölum þar sem svör eru fá ber að taka með gát þar sem ekki er víst að þau séu lýsandi fyrir allan hópinn.
Mánaðarlaun eru reiknuð á grundvelli heildarlauna og upplýsinga um fjölda yfirvinnustunda sem félagsfólk skráir á Mínum síðum þegar við á. Ekki er tekið tillit til menntunar, reynslu eða annarra slíkra þátta. Atvinnugreinaflokkun VR byggir á ÍSAT flokkun sem aðlöguð er þörfum VR.

Um launarannsókn VR, í september 2022.  Grunnlaun í þús.kr.  Heildarlaun í þús. kr.

Launatölur og starfsheiti eru ekki birt nema að lágmarki tíu standi að baki þeim og miða við fullt starf. Launatölur fyrir heildina, óháð starfi (merkt „Öll laun“) eru
vigtaðar eftir aldri, kyni og atvinnugrein. Aðrar launatölur eru ekki vigtaðar.
*Hér sést dreifing launa innan hverrar starfsstéttar.

Helmingur fær hærri laun en miðgildi segir til um og helmingur lægri laun. Talan í dálknum 25% mörk gefur til kynna að fjórðungur sé með lægri laun en þau sem birt eru í dálknum og eru 75% með hærri laun. Talan í dálknum 75% gefur til kynna að fjórðungur sé með hærri laun en þau sem birt eru í dálknum og eru þá 75% með lægri laun. Athugið að þar sem svarendur eru fáir ber að taka niðurstöðunum með varúð því ekki er víst að þau séu lýsandi fyrir allan hópinn.

https://www.vr.is/kannanir/launarannsokn-2022/launarannsokn-september-2022/