-0.2 C
Reykjavik
Þriðjudagur - 31. janúar 2023
Auglýsing

Framkvæmdastjórn Hörpu virðir ákvörðun þeirra sem sagt hafa upp störfum og óskar þeim velfarnaðar

Auglýsing

Auglýsing

Nýjar fréttir

Auglýsing

Framkvæmdastjórn Hörpu virðir ákvörðun þeirra þjónustufulltrúa sem sagt hafa upp störfum og óskar þeim velfarnaðar

Yfirlýsing Svanhildar Konráðsdóttur, forstjóra Hörpu.
Þjónustufulltrúum Hörpu var boðið til fundar með forstjóra og fjármálastjóra, yfirmanni tæknisviðs og  skipuleggjanda vakta þeirra í dagslok í gær og var tilefni fundarins umfjöllun fjölmiðla um óánægju þeirra vegna launamála. Fundurinn var yfirvegaður og hreinskiptinn.

Farið var yfir allar staðreyndir varðandi laun forstjóra, ýmis mál er snerta störf þjónustufulltrúa rædd og hlustað á sjónarmið allra sem kusu að tjá sig.  Rekstur Hörpu hefur verið þungur um árabil og á síðasta ári gerðu eigendur og stjórn skýra kröfu um að ráðist yrði í aðgerðir til að bæta reksturinn og draga úr tapi. Síðastliðið sumar hófst endurskoðun á öllum rekstrarþáttum Hörpu og mun sú vinna standa yfir næstu misserin.
Aðgerðir til að bæta rekstur birtast með ýmsum hætti á mismunandi starfssviðum Hörpu. 117 einstaklingar eru á launaskrá hjá Hörpu. Allir starfsmenn félagsins, þjónustufulltrúar sem aðrir, hafa lagt sitt lóð á vogarskálarnar með breytingum á vinnufyrirkomulagi og kjörum en einnig með auknu vinnuframlagi þar sem ekki er ráðið í laus störf og mönnun á mörgum sviðum minnkuð þar sem sem því hefur verið við komið.

Hvað þjónustufulltrúa varðar þá var eldri samningum sagt upp sl. haust með fjögurra mánaða fyrirvara. Var haft fullt samráð við stéttarfélag og trúnaðarmann starfsmanna í þessum ferli. Þjónustufulltrúum bauðst nýr samningur sem tók gildi um sl. áramót sem felur í sér 15% yfirborgun frá kjarasamningi og var þetta ein af fjölmörgum aðgerðum við að draga úr kostnaði við viðburðahald.
Störf þjónustufulltrúa eru unnin í tímavinnu og tengjast nánast einvörðungu viðburðahaldi í húsinu. Langflestir sinna þessu sem hlutastarfi með námi og einkennist ráðningarsambandið af miklum sveigjanleika hvað varðar tíma og vinnu sem innt er af hendi. Þvert á það sem kemur fram í yfirlýsingu þjónustufulltrúa var því aldrei haldið fram við þá eða aðra starfsmenn Hörpu að sömu aðgerðum yrði beitt á öllum sviðum, enda eru allir kostnaðarþættir í rekstri fyrirtækisins til skoðunar.
Þær fjölmörgu aðgerðir sem ýmist hafa verið settar af stað eða eru í vinnslu og er ætlað að stuðla að hagræðingu í rekstri Hörpu, tengjast langt í frá aðeins hagræðingu í launakostnaði heldur einnig kostnaði við rekstur fasteignar, aukinni tekjuöflun og fleiru. Þessar aðgerðir voru þegar farnar að skila árangri á síðasta ári þegar rekstur Hörpu batnaði á milli ára í fyrsta sinn; þær eru enn í fullum gangi og í því efni er allt til endurskoðunar líkt og kom ítrekað fram á fundinum og eru það laun stjórnenda ekki undanskilin.
Á fundinum var einnig farið yfir staðreyndir er varða laun forstjóra Hörpu líkt og yfirlýsing stjórnar hefur rakið, þar sem fram kemur að þvert á fréttaflutning í síðustu viku voru laun forstjóra ekki hækkuð um 20% eftir 2 mánuði í starfi heldur tók hann á sig tímabundna launalækkun til 1. júlí.
Ástæður þessa eru að fyrsti úrskurður kjararáðs um laun forstjóra Hörpu barst eftir að gengið hafði verið frá ráðningu og gilti sá úrskurður þar til að breytt ákvæði laga um kjararáð tóku gildi. Laun forstjóra Hörpu lækkuðu því á síðasta ári frá þeim forsendum sem lágu til grundvallar ráðningunni.
Harpa er gefandi og góður vinnustaður og telur sig greiða samkeppnishæf laun. Það er mjög leitt að sjá á eftir góðu fólki sem starfað hefur í Hörpu sem þjónustufulltrúar til lengri eða skemmri tíma en telur sig ekki eiga samleið með fyrirtækinu áfram, en 17 uppsagnir hafa borist. Uppsagnarfrestur er þrír mánuðir og munu aðilar fara í framhaldinu yfir næstu skref. Framkvæmdastjórn Hörpu virðir að sjálfsögðu þessa ákvörðun þeirra þjónustufulltrúa sem sagt hafa upp störfum og óskar þeim velfarnaðar.