-0.2 C
Reykjavik
Laugardagur - 4. febrúar 2023
Auglýsing

Rúmlega tífalt fleiri gistinætur á hótelum

Auglýsing

Auglýsing

Nýjar fréttir

Auglýsing

Miðað við bráðabirgðatölur sem byggja á fyrstu skilum fyrir nóvember má ætla að gistinætur á hótelum hafi verið um 251.800 (95% öryggismörk 240.000-263.700), þar af hafi gistinætur Íslendinga verið um 53.200 (95% öryggismörk 46.100-60.300) og gistinætur útlendinga um 198.600 (95% öryggismörk 188.000-209.300).

Í nóvember 2020 voru um 23.800 gistinætur alls og hefur því heildarfjöldi gistinátta rúmlega tífaldast frá fyrra ári. Þar af má ætla að gistinætur Íslendinga hafi aukist um 226% en þær voru 16.300 á fyrra ári. Gistinætur útlendinga jukust verulega á milli ára en þær voru 7.500 í fyrra. Til frekari samanburðar má nefna að gistinætur á hótelum í nóvember 2019 voru 329.600, þar af voru gistinætur útlendinga 285.700. Gistinætur útlendinga nú virðast á hinn bóginn vera álíka margar og þær voru í nóvember 2015, þegar þær voru 181.200.

Samkvæmt sömu áætlun var rúmanýting í nóvember 2021 um 36,2% (95% öryggismörk: 34,5%-37,9%) samanborið við 5,7% í sama mánuði í fyrra og 47,7% árið 2019.

Bráðabirgðatölur fyrir október 2021 gerðu ráð fyrir að rúmnýting hefði verið um 50,9% (95% öryggismörk: 49,2%-52,5%). Þegar búið var að vinna úr öllum tölum reyndist nýtingin vera 49,2%. Í sömu útgáfu var gert ráð fyrir að gistinætur hefðu verið um 357.000 (95% öryggismörk 345.600-368.400) en endanlegur fjöldi hótelgistinátta var 360.300.

Miklar breytingar eiga sér nú stað á framboði á hótelrýmum og eykur það mjög óvissu í bráðabirgðamati á fjölda gistinátta, því er rétt að taka áætluðum bráðabirgðatölum um fjölda gistinátta á hótelum með sérstökum fyrirvara þar til endanlegar tölur eru birtar.

Gistinætur

Samantekt

Hagstofa Íslands gefur út tölur um gistinætur ferðamanna á hótelum í hverjum mánuði og birtast þær að jafnaði 30 dögum eftir að mánuði lýkur, en þá eru skil frá hótelum vanalega um 90%. Vegna áhuga notenda á að fá tímanlegri tölur var ákveðið að nota gögn frá þeim aðilum sem skila strax eftir að tímabili lýkur til að fá fyrsta mat á það stuttu eftir lok tímabils hverjar endanlegar tölur hvers mánaðar yrðu fyrir nýtingu rúma og fjölda gistinátta á hótelum.

Miklar breytingar hafa átt sér stað á stuttum tíma í ferðaþjónustunni. Svo örar breytingar ýta undir þörfina fyrir tímanlegar hagtölur en skapa einnig vandkvæði við tölfræðilega vinnslu og þarf fyrir vikið að taka bráðabirgðatölunum með fyrirvara.

Lýsing

Um 20% hótela skila inn gögnum fyrstu dagana eftir lok hvers mánaðar. Athugað var hvort þessi gögn væru nothæf fyrir fyrsta mat á nýtingu rúma og fjölda gistinátta á hótelum. Þar sem þessi hótel eru ekki valin af handahófi er þeim skipt upp eftir landsvæðum og gögnin vigtuð til að leiðrétta fyrir því.

Gögn um rúmanýtingu og fjölda gistinátta í þessum undirhópi hótela sem skila að jafnaði snemma, voru skoðuð aftur í tímann og borin saman við lokaniðurstöður fyrir hvern mánuð. Í ljós kom að hægt var að áætla rúmanýtingu og fjölda gistinátta á hótelum í hverjum mánuði með 95% öryggismörkum.

Markmið

Þessi aðferð gerir það mögulegt að áætla rúmanýtingu og fjölda gistinátta á hótelum stuttu eftir að tímabili lýkur og er ætlunin að birta þessa áætlun innan 10 daga frá lokum hvers mánaðar. Vonast er til að þessi birting á tímanlegri tölum gefi vísbendingar um þróun gistinátta nær rauntíma en ella.

Hótel bráðabirgðatölur 081221 (xlsx)

Fyrir gistináttatölfræði Hagstofunnar: Fjöldi gististaða, gesta og gistinátta (pdf)

Lýsing á aðferðafræði (enska): Fast estimates of proportions and occupancynumbers of hotels (pdf)