-4.2 C
Reykjavik
Miðvikudagur - 1. febrúar 2023
Auglýsing

Hagnaður Arion banka nam 28.6 milljörðum króna

Auglýsing

Auglýsing

Nýjar fréttir

Auglýsing

Hagnaður Arion banka nam 6.522 milljónum króna á fjórða ársfjórðungi og 28.615 milljónum króna á árinu. Arðsemi eiginfjár var 13,4% á fjórðungnum og 14,7% á árinu. Heildareignir námu 1.314 milljörðum króna í árslok, samanborið við 1.173 milljarða króna í árslok 2020. Lán til viðskiptavina jukust um 13,8% frá áramótum en íbúðalán hækkuðu um 22,6% á sama tíma og lán til fyrirtækja jukust um 5,2%, einkum á fjórða ársfjórðungi.

Lausafé jókst um 9,9% þrátt fyrir endurkaup á hlutabréfum bankans og arðgreiðslu fyrir samtals 31,5 milljarð króna á árinu 2021. Á skuldahliðinni jukust innlán um 15,3% á árinu og lántaka jókst um 19,3%, aðallega vegna útgáfu á grænum skuldabréfum og sértryggðum skuldabréfum í evrum. Heildar eigið fé nam 195 milljörðum króna í árslok og kom afkoma tímabilsins til hækkunar en til lækkunar komu arðgreiðslur og endurkaup á hlutabréfum bankans.

Eiginfjárhlutfall bankans (CAR hlutfall) var 23,8% í árslok og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 var 19,6% að teknu tilliti til væntrar arðgreiðslu að fjárhæð 22,5 milljarðar króna og 4,3 milljarða króna eftirstöðva á gildandi endurkaupaáætlun sem byggir á heimild Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands frá því í október. Eiginfjárhlutfall og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 eru vel umfram kröfur sem settar eru fram í lögum og af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands.

 • Hagnaður Arion banka á 4F 2021 var 6.522 milljónir króna
 • Arðsemi eiginfjár á fjórðungnum var 13,4% samanborið við 11,8% á 4F 2020
 • Hreinn vaxtamunur var 2,8%, samanborið við 2,9% á 4F 2020
 • Sjötti ársfjórðungurinn í röð sem hreinar þóknanatekjur aukast
 • Tekjur af kjarnastarfsemi jukust um 14,8% samanborið við 4F 2020
 • Kostnaðarhlutfallið á fjórðungnum var 51,6% samanborið við 44,9% á 4F 2020
 • Gjaldfærðir voru 1,5 milljarðar króna á fjórðungnum vegna kaupaukakerfis byggt á árangursmælikvörðum í árslok en þar á meðal er mælikvarðinn um að vera með hærri arðsemi en helstu keppinautar að meðaltali
 • Heildareignir bankans jukust um 12,0% frá árslokum 2020
 • Arðgreiðsla og endurkaup á hlutabréfum bankans námu 31,5 milljörðum króna á árinu
 • Eiginfjárhlutfall bankans var 23,8% og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 var 19,6% þann 31. desember 2021, að teknu tilliti til arðgreiðslutillögu stjórnar upp á 15 krónur á hlut sem samsvarar 22,5 milljörðum króna, og 4,3 milljarða króna útstandandi endurkaupa í árslok. Arðgreiðsluhlutfallið er 79%
 • Arion banki er í mjög góðri stöðu til að lækka eigið fé með útgreiðslum og mæta eftirspurn viðskiptavina eftir lánsfé
 • Þann 1. júlí 2021 náðust samningar um sölu Arion banka á Valitor hf. sem háð er samþykki Samkeppniseftirlitsins

Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka:

„Starfsemi Arion banka gekk vel á árinu 2021 þrátt fyrir að heimsfaraldur og samkomutakmarkanir hafi sett mark sitt á árið. Bankinn náði öllum sínum rekstrarmarkmiðum og vann að fjölmörgum spennandi verkefnum með viðskiptavinum sínum. Efnahagur bankans er áfram sterkur og eiginfjárhlutfall 23,8%. Hlutfall eiginfjár þáttar 1 var í árslok 19,6%, þrátt fyrir endurkaup og arðgreiðslu á árinu, en markmið bankans er að hlutfallið sé 17% og eru tillögur stjórnar bankans um arðgreiðslur á árinu 2022 skref í áttina að því markmiði og í takt við arðgreiðslustefnu bankans. Í árslok áttu íslenskir lífeyrissjóðir tæplega 47% hlutafjár í Arion banka og voru rúmlega 90% hluthafa íslenskir. Fjöldi hluthafa í árslok var um 11.300 og fjölgaði um meira en 50% á árinu.

Við leggjum okkur fram um að vera góður samstarfsaðili og stuðla að sameiginlegum árangri okkar og viðskiptavina okkar. Á þessu ári unnum við með fjölda fyrirtækja að spennandi verkefnum eins og útboð Arctic Fish, Play, Íslandsbanka og Solid Clouds eru góð dæmi um. Einnig kom bankinn að lána- og ráðgjafarverkefnum stórra fyrirtækja í lyfja-, smásölu-, fjarskipta- og byggingargeirunum.

Árið var metár í íbúðalánum en bankinn lánaði alls 211 milljarða króna í íbúðalán og óx íbúðalánasafn bankans um 85 milljarða króna. Þær eignir sem viðskiptavinir okkar hafa falið okkur að stýra fyrir sína hönd jukust um rétt tæp 20% og námu í árslok 1.352 milljörðum króna. Arion banki var að auki með hæstu hlutdeild í miðlun hlutabréfa í kauphöll sjötta árið í röð.

Bankar gegna mikilvægu hlutverki í hverju samfélagi með því að fjármagna þau verkefni sem fyrirtæki, fjárfestar og heimili vilja ráðast í. Í takt við umhverfis- og loftlagsstefnu bankans leggjum við sérstaka áherslu á græn fjármál og gaf bankinn á árinu út sína fyrstu heilstæðu grænu fjármálaumgjörð sem nær bæði til útlána bankans og fjármögnunar. Í kjölfarið gaf bankinn út græn skuldabréf, bæði í íslenskum krónum og evrum, fyrir alls um 48 milljarða króna. Fyrsta nýja græna lánið sem bankinn veitti undir fjármálaumgjörðinni nam um 16 milljörðum og snéri að fjárfestingu Norðuráls í nýrri framleiðslulínu sem mun draga verulega úr orkunotkun í framleiðslu á álstöngum og hefur mun lægra kolefnisspor en ef framleiðslan færi fram erlendis.

Við höfum haft forystu hér á landi á sviði stafrænnar fjármálaþjónustu. Á árinu bættum við hlutabréfa- og sjóðaviðskiptum í Arion appið og fjöldi viðskipta með hlutabréf í gegnum netbanka og app meira en þrefaldaðist frá fyrra ári. Lífeyrismálin í appinu halda áfram að vekja lukku og hefur sala lífeyrissamninga og flutningar á inneign aukist til muna. Við sjáum af þessum tveimur nýjungum hversu vel viðskiptavinir okkar kunna að meta það þegar við einföldum þjónustu sem í hugum margra er flókin og fjarlæg.

Á árinu hefur samstarf Arion banka og Varðar, dótturfélags bankans, aukist til muna. Samstarfið snýr ekki síst að sölumálum og rekstri innviða og hefur Vörður flutt starfsemi sína í höfuðstöðvar Arion banka, Borgartúni 19. Hinar öflugu stafrænu sölu- og þjónustuleiðir okkar munu gegna mikilvægu hlutverki í samstarfi félaganna. Jafnframt eykur samstarfið fjölbreytni þeirrar fjármálaþjónustu sem viðskiptavinir geta sótt til Arion banka en óhætt er að segja að Arion banki sé það fjármálafyrirtæki á Íslandi í dag sem býður hvað fjölbreyttustu fjármálaþjónustuna í gegnum fjölbreyttar og nútímalegar þjónustuleiðir.“