5.6 C
Reykjavik
Föstudagur - 3. febrúar 2023
Auglýsing

Þjóðhagsspá – Landsframleiðsla í ár mun markast af versnandi horfum í útflutningi

Auglýsing

Auglýsing

Nýjar fréttir

Auglýsing

Hagstofa Íslands hefur gefið út þjóðhagsspá að sumri í ritröð sinni, Hagtíðindum. Spáin tekur til áranna 2019 til 2024
Horfur eru á að verg landsframleiðsla í ár breytist lítið að raunvirði frá fyrra ári. Reiknað er með 0,2% samdrætti í ár sem stafar að mestu af 2,5% minnkun útflutnings. Á næsta ári er gert ráð fyrir að hagkerfið vaxi um 2,6% vegna bata í útflutningi og fjárfestingu. Seinni hluta spátímans er talið að hagvöxtur verði á svipuðu reiki og árið 2020.
Spáð er 2,4% vexti einkaneyslu í ár þrátt fyrir að skammtímahagvísar gefi til kynna hægari vöxt, en á móti vegur minni óvissa í ljósi samþykktra kjarasamninga. Árið 2020 er reiknað með 2,8% aukningu einkaneyslu en á bilinu 2,5-3% árin á eftir. Vöxtur samneyslu er áætlaður um 1,9% í ár og 1,3% árið 2020 en að hann verði á bilinu 1,5-2,4% það sem eftir lifir spátímans. Útlit er fyrir að fjárfestingar dragist saman um 5,4%, m.a. vegna útfluttra flugvéla og skipa, en árið 2020 er talið að hún taki við sér og vaxi um 6,2%. Reiknað er með rúmlega 3% aukningu fjárfestingar að meðaltali árin 2021-2024. Framlag utanríkisviðskipta til hagvaxtar verður neikvætt í ár og á næsta ári en lítillega jákvætt eftir það. Áætlað er að viðskiptajöfnuður verði jákvæður um 1,2% af vergri landsframleiðslu í ár en tæplega 0,7% á ári það sem eftir lifir spátímans.
Útlit er fyrir að verðbólga verði 3,4% í ár og um 3,2% á næsta ári. Í kjölfar gengisveikingar á síðari hluta ársins 2018 hefur gengi krónunnar haldist nokkuð stöðugt og er gert ráð fyrir að svo verði áfram. Óvissa um launaþróun hefur minnkað eftir samþykkt kjarasamninga á almennum vinnumarkaði og ekki er gert ráð fyrir að niðurstaða þeirra hafi teljandi áhrif á verðlag umfram það sem áður var reiknað með.
Hagstofan gaf síðast út þjóðhagsspá 22. febrúar sl. og er næsta útgáfa fyrirhuguð í nóvember.
Þjóðhagsspá að sumri 2019 — Hagtíðindi