5.6 C
Reykjavik
Föstudagur - 3. febrúar 2023
Auglýsing

230 milljónum veitt í styrki til að efla hringrásarhagkerfið – Eftirtalin verkefni hlutu styrk:

Auglýsing

Auglýsing

Nýjar fréttir

Auglýsing

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra kynnti í dag 22 verkefni sem fá úthlutun á þessu ári úr sjóði vegna styrkja til verkefna sem stuðla að eflingu hringrásarhagkerfis á Íslandi. Hæstu styrkir sem veittir eru til einstakra verkefna eru 20 milljónir króna.

Verkefnin eru af margvíslegum toga, fjölbreytt og til marks um mikinn áhuga á hringrásarhagkerfinu um allt land. Heildarstyrkupphæð er 230 milljónir króna, þar af eru 141 milljónir veittar vegna nýsköpunarverkefna og 89 milljónir vegna annarra verkefna.

Markmið með styrkveitingunum er að:

  • a) Efla úrgangsforvarnir á Íslandi, s.s. til að draga úr myndun úrgangs.
  • b) Bæta flokkun úrgangs hér á landi.
  • c) Efla tækifæri til endurvinnslu úrgangs sem næst upprunastað.
  • d) Stuðla að aukinni endurvinnslu og annarri endurnýtingu úrgangs sem fellur til hér á landi.
  • e) Efla tækifæri til nýsköpunar og þróunar á búnaði sem dregur úr magni úrgangs eða auðveldar flokkun, endurvinnslu og aðra endurnýtingu úrgangs.

„Innleiðing hringrásarhagkerfis er mikilvægur liður í að Ísland nái markmiðum sínum í loftslagsmálum. Það er því ánægjulegt og veitir tilefni til bjartsýni að skynja hversu mikill áhugi er á þessum málaflokki og verður áhugavert að fylgjast með framþróun þeirra verkefna sem hér hljóta styrk,“ segir Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra.

Styrkirnir voru auglýstir í mars sl. og bárust ráðuneytinu alls 95 umsóknir og var heildarupphæð umsókna 1.250 milljónir króna. Matshópur lagði mat á allar umsóknir og gerði í kjölfarið tillögur til ráðherra um veitingu styrkja.

Eftirtalin verkefni hlutu styrk:

Umsækjandi Heiti Verkefnis Styrkupphæð
Atmonia Framleiðsla á nítrati úr hliðarafurðum verksmiðjuferla 7.000.000
EFLA Hringrásarveggur 12.000.000
EFLA Auðlindahringrás í rekstri 8.000.000
Gefn Græn efnavara úr úrgangi og útblæstri 20.000.000
Gerosion Notkun plastúrgangs í stað kola í kísilmálms- og málmblendiframleiðslu 11.200.000
Grænni byggð CIRCON: circular economy in construction 6.700.000
IÐA Endurnýting byggingarefna á Íslandi 20.000.000
Jarðgerðarfélagið Bokashi gerjun fyrir sveitarfélög 12.500.000
Landeldi Lífrænn áburður úr laxeldi 20.000.000
Matís Lífkol úr landeldi 2.000.000
Matís Örverur til auðgunar fiskeldisseyru 9.500.000
Orkugerðin Blöndun kjötmjöls og mykju við áburðardreifingu 12.000.000
Plastplan Samþætting plastendurvinnslu og afurðasköpunar 8.500.000
Primex Heilsubót úr hliðarstraumum kítínvinnslu 9.400.000
RVK Tool Library Hringrásarsafn 10.000.000
Sláturhús Vesturlands Verðmætasköpun með minnkun sláturúrgangs 7.000.000
SORPA Matvæli í umbúðum móttaka og vinnsla 20.000.000
Spjarasafnið SPJARA þjónustu- og hönnunarþróun 10.000.000
Úrvinnslan Endurvinnsla á sláturúrgangi 20.000.000
Vistorka Brauðmyljarinn 1.400.000
Vistorka Söfnunarkerfi fyrir notaða matarolíu og fitu 2.000.000
Vistorka Leifur Arnar á landsvísu 800.000
Alls 230.000.000