-0.2 C
Reykjavik
Þriðjudagur - 31. janúar 2023
Auglýsing

Spurt og svarað um samræmd könnunarpróf í 9. bekk 2018

Auglýsing

Auglýsing

Nýjar fréttir

Auglýsing

Spurt og svarað um samræmd könnunarpróf í 9. bekk 2018

Spurt og svarað um samræmd könnunarpróf í 9. bekk 2018 - mynd
Spurning: Skipta niðurstöður samræmdra könnunarprófa í 9. bekk máli fyrir nemendur sem sækja um framhaldsskóla að loknum grunnskóla?
Svar: Reglugerð um innritun í framhaldsskóla verður breytt í þá veru að felld verði á brott heimild skólameistara framhaldsskóla til að taka mið af niðurstöðum samræmdra könnunarprófa í 9. bekk við innritun í framhaldsskóla.
Spurning: Gætu orðið lögfræðilegir eftirmálar af ákvörðun ráðherra um að gefa nemendum val um endurtöku prófanna?
Svar: Ráðuneytið telur þá leið sem varð fyrir valinu rúmast innan ramma grunnskólalaga en þó er nauðsynlegt að gera tímabundnar breytingar á reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa nr. 173/2017 svo framkvæmdin sé í samræmi við reglugerðina.Spurning: Hvað þurfa nemendur að gera ef þeir kjósa að nýta ekki rétt sinn til próftöku?
Foreldrar óska eftir því við skólastjóra að börn þeirra verði undanþegin próftöku. Samkvæmt grunnskólalögum geta foreldrar óskað eftir undanþágu frá því að þreyta könnunarpróf í einstökum ef gildar ástæður mæla með því. Ráðuneytið mun breyta reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa tímabundið á þann hátt að þær aðstæður sem uppi eru teljist gildar ástæður í skilningi laganna.
Spurning: Eru uppi áform um að endurskoða framtíðarskipan samræmdra könnunarprófa?
Ráðherra hefur ákveðið, í samráði við lykilaðila úr skólasamfélaginu, að skipa vinnuhóp sem geri tillögu að framtíðarstefnu um fyrirkomulag samræmdra könnunarprófa. Hópurinn á að skila greinargerð ásamt tillögu til ráðherra fyrir árslok 2018.
Spurning: Hvenær verða könnunarprófin í íslensku og ensku haldin aftur?
Svar: Ráðherra hefur ákveðið að skólastjórnendur grunnskóla hafi val um hvort þeir haldi prófin í sínum skóla annað hvort í vor eða haust. Menntamálastofnun veitir upplýsingar um tímasetningar þeirra.
Spurning: Af hverju verður könnunarprófunum í íslensku og ensku ekki einfaldlega aflýst með öllu þetta skólaár?
Svar: Fyrir því eru nokkrar ástæður. Meðal annars hefur ráðherra ekki heimild til að fella prófin niður að óbreyttum lögum og margir nemendur hafa óskað eftir því að fá að endurtaka prófin. Við ákvörðunartökuna þótti mikilvægt að niðurstaðan væri sanngjörn fyrir nemendur og því var ákveðið að gefa nemendum sem luku prófunum einkunnir sínar og jafnframt að gefa þeim kost á að endurtaka prófin við viðundandi aðstæður.
Spurning: Er ástæða til að endurskoða ákvörðun um að samræmd könnunarpróf séu rafræn?
Mennta- og menningarmálaráðuneytið fól Menntamálastofnun árið 2015 að undirbúa framkvæmd rafrænna samræmdra könnunarprófa í 4. bekk, 7. bekk og á unglingastigi og er það í samræmi við ákvæði grunnskólalaga frá 2008. Slíkt fyrirkomulag er einnig í samræmi við þróun í öðrum löndum. Ekki eru uppi áform um að hætta við innleiðingu á rafrænum könnunarprófum en ástæða er til að skoða framkvæmd þeirra sérstaklega.

Spurning: Mun ráðuneytið skoða framkvæmd könnunarprófanna sérstaklega?

Ákveðið hefur verið að kalla saman sérfræðingahóp um samræmd könnunarpróf sem skipaður er af ráðuneytinu. Mun hann greina framkvæmdina og skila ráðuneytinu greinargerð með tillögum til úrbóta.