2.8 C
Reykjavik
Föstudagur - 27. janúar 2023
Auglýsing

Sterk fjárhagsstaða Garðabæjar

Auglýsingspot_img

Nýjar fréttir

Auglýsingspot_img

Rekstrarafgangur nemur 513 m. kr.

Ársreikningur Garðabæjar fyrir árið 2019, sem lagður var fram á fundi bæjarráðs Garðabæjar 17. mars 2020 lýsir sterkri fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Rekstrarafgangur nemur 513 m. kr. en áætlun ársins gerði ráð fyrir 437 m. kr. rekstrarafgangi. Veltufé frá rekstri er 1.979 m. kr. sem er um 12,5% í hlutfalli við rekstrartekjur.
Betri rekstrarafkoma skýrist fyrst og fremst af 2,8 % hærri rekstrartekjum en áætlun gerði ráð fyrir, en rekstrargjöld fóru 2,5% yfir fjárhagsáætlun.
Rekstur málaflokka er í góðu samræmi við fjárhagsáætlun að viðbættum samþykktum viðaukum sem bæjarstjórn samþykkti á árinu. Rekstrargjöld námu samtals 13,8 milljörðum en áætlun gerði ráð fyrir 13,5 milljörðum króna.
Framkvæmt var fyrir 3.680 m. kr. þar af námu framkvæmdir í A- sjóði 2.952 m.kr. Helstu framkvæmdir ársins voru við grunnskóla 1.541 m.kr. einkum vegna nýbyggingar Urriðaholtsskóla og viðbyggingu við Álftanesskóla. Til byggingar íþróttamannvirkja var varið 633 m.kr. og til gatnagerðar, hljóðvistar og stígagerðar 1.128 m.kr. auk framkvæmda við fjölmörg önnur smærri verkefni.
Kennitölur í rekstri bera vott um trausta fjárhagsstöðu Garðabæjar. Skuldaviðmið nemur 70% og skuldahlutfall 104%. Rekstrarniðurstaða er jákvæð um 3,2% og fjárfesting ársins nam 23,2% af rekstrartekjum.
Veltufé frá rekstri nemur 12,5% og eiginfjárhlutfall er 52%.
Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands voru íbúar í Garðabæ 16.920 þann 1. desember sl. og hefur fjölgað um 3,9% á árinu 2019.
Traust og sterk fjárhagsstaða er undirstaða þess að Garðabær sé vel undir það búinn að mæta þjónustu við fjölgun nýrra íbúa samhliða uppbyggingu nýrra hverfa. Í þriggja ára áætlun sveitarfélagsins er gert ráð fyrir að lokið verði við byggingu fjölnota íþróttahúss í Vetrarmýri, áfram verði unnið að uppbyggingu íbúða- og þjónustukjarna fyrir fatlað fólk. Lokið verði við uppbyggingu bæjargarðs með fjölbreyttri aðstöðu til líkamsræktar, göngu- og skokkstígum. Byggð verður útilífsmiðstöð í samstarfi við Skátafélagið Vífil. Áfram verður unnið að frágangi gatna og göngustíga í Urriðaholti jafnframt því sem unnið verður að viðhaldi gatna í eldri hverfum. Einnig verður á árinu 2020 lokið við framkvæmd verkefna sem kosið var um á árinu 2019 í lýðræðisverkefninu Betri Garðabæ og hafa verið í vinnslu á framkvæmdasviði bæjarins.
Ársreikningur Garðabæjar 2019 – fyrri umræða