-4.2 C
Reykjavik
Fimmtudagur - 9. febrúar 2023
Auglýsing

FA kvartar til Samkeppniseftirlitsins vegna ríkisstuðnings við endurmenntunardeildir

Auglýsing

Auglýsing

Nýjar fréttir

Auglýsing

Félag atvinnurekenda hefur kvartað til Samkeppniseftirlitsins vegna niðurgreiðslu ríkisins á sumarnámi fyrr í sumar. 500 milljónir króna voru veittar til sumarnáms á háskólastigi og leiddi skoðun FA í ljós að verulegur hluti þeirrar fjárhæðar rann til endur- og símenntunarstofnana háskólanna og að námskeið, sem eru utan verksviðs háskólanna eins og það er skilgreint í lögum, voru niðurgreidd um tugi þúsunda króna. Viðkomandi starfsemi er í beinni samkeppni við námskeið á vegum einkarekinna fræðslufyrirtækja.
Í framhaldi af fjárveitingunni auglýstu endurmenntunardeildir háskólanna námskeið, sem alla jafna kosta tugi þúsunda, á þrjú þúsund krónur. Í kynningu á námskeiðunum kom fram berum orðum að þau væru niðurgreidd af menntamálaráðuneytinu. Keppinautar endurmenntunardeildanna gátu augljóslega ekki keppt við 3.000 króna námskeiðsgjald og þurftu í ýmsum tilvikum að fella niður sambærileg námskeið.
Að mati FA er þessi útfærsla á styrkjum til sumarnáms ólögmæt og brýtur í bága við samkeppnisreglur. Félagið telur ríkisstyrkinn annars vegar brjóta gegn 61. grein samningsins um Evrópska efnahagssvæðið um ólögmæta ríkisaðstoð, enda veita félagsmenn FA í fræðslugeiranum sumir hverjir þjónustu í samstarfi við fyrirtæki sem staðsett eru í öðrum EES-ríkjum. Félagið kvartaði til Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) vegna þess hluta málsins fyrr í sumar. Þá telur félagið ríkisstuðninginn ganga gegn ákvæðum 16. greinar samkeppnislaga um athafnir opinberra aðila, sem hafa skaðleg áhrif á samkeppni.
Fjárhagslegur aðskilnaður í heiðri hafður hjá EHÍ?
FA fer einnig fram á að Samkeppniseftirlitið skoði hvort starfsemi Endurmenntunar Háskóla Íslands (EHÍ) samræmist samkeppnislögum. Í reglum um EHÍ kemur fram að sé um að ræða útselda þjónustu, sem veitt sé í samkeppni við einkaaðila, skuli sú starfsemi fjárhagslega afmörkuð frá rekstri stofnunarinnar og þess gætt að sá rekstur sé ekki niðurgreiddur með öðrum tekjum, í samræmi við ákvæði samkeppnislaga. Engu að síður fari ekki á milli mála að áðurnefndri fjárveitingu til Háskóla Íslands vegna sumarnáms hafi að hluta verið ráðstafað beint til Endurmenntunar HÍ til að niðurgreiða námskeið, sem veitt eru í beinni samkeppni við einkaaðila. FA fer m.a. fram á að Samkeppniseftirlitið skoði hvort fyrirmælum 14. greinar samkeppnislaga um fjárhagslegan aðskilnað og áðurnefndum ákvæðum í reglum um EHÍ sé fullnægt. FA fái ekki séð að reikningshald EHÍ sé að finna í ársreikningum Háskóla Íslands.