-4.2 C
Reykjavik
Miðvikudagur - 8. febrúar 2023
Auglýsing

Tekjuskipting 2017

Auglýsing

Auglýsing

Nýjar fréttir

Auglýsing

Tekjuskiptingaruppgjör 2017

Hagstofan birtir nú niðurstöður tekjuskiptingaruppgjörs fyrir alla fimm megingeira íslenska hagkerfisins ásamt útlöndum fyrir árið 2017. Uppgjörið felur ekki í sér nýtt mat á vergri landsframleiðslu í heild eða helstu undirliðum hennar heldur er það byggt á niðurstöðum ráðstöfunar- og framleiðsluuppgjörs þjóðhagsreikninga. Hér er aftur á móti lögð áhersla á að skrá verðmætastrauma milli megingeira hagkerfisins. Helstu niðurstöður tekjuskiptingaruppgjörsins eru vergur og hreinn sparnaður hvers geira fyrir sig en það er sá hluti tekna af framleiðslu hagkerfisins, innanlands eða utan, sem ekki er notaður til neyslu.

Vergur sparnaður heimilageirans nam 6,6% af ráðstöfunartekjum hans á árinu 2017 samanborið við 1,2% árið 2016. Verg fjármunamyndun nam 7,3% af ráðstöfunartekjum ársins 2017 en var 6,6% árið 2016.

Verg fjármunamyndun fyrirtækja landsins nam 15,2% af VLF árið 2017 samanborið við 15,3% árið 2016. Vergur rekstrarafgangur annarra fyrirtækja en fjármálafyrirtækja nam 38,7% af vinnsluvirði þeirra árið 2017 en 42,2% árið 2016.

Samhliða birtingu talna fyrir árið 2017 hafa niðurstöður fyrri ára verið endurskoðaðar. Þar sem tekjuskiptingauppgjör þjóðhagsreikninga byggir á niðurstöðum ráðstöfunaruppgjörs, framleiðsluuppgjörs og fjármálum hins opinbera er rétt að árétta að endurskoðanir sem gerðar eru í þeim uppgjörum ná einnig til tekjuskiptingaruppgörsins.

Meginhagvísar heimilageirans

Meginhagvísar fyrirtækjageira

Nánari lýsingu á aðferðafræði tekjuskiptingaruppgjörsins má finna í eftirfarandi hefti í Hagtíðindum frá árinu 2014.

Talnaefni